Vítejte v

GOLDEN SKILLS

Rodiče jako učitelé finanční gramotnosti

Project Number: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035188

O NÁS

Cílem projektu GOLDEN SKILLS je vybavit rodiče správnými nástroji a znalostmi, aby mohli své děti učit o financích a finanční gramotnosti. Finanční gramotnost je klíčovou kompetencí a je třeba ji za takovou považovat. Je to stejně důležitá dovednost pro začlenění do společnosti jako jakákoli jiná forma gramotnosti. Lidé bez odpovídajících dovedností v oblasti finanční gramotnosti jsou marginalizováni a vyloučeni z mnoha možností kvalitního života, které mnozí Evropané považují za samozřejmost. Projekt GOLDEN SKILLS dosáhne úspěchu díky tomu, že vytváří cesty k zvyšování kvalifikace, zlepšuje dostupnost a zvyšuje využívání vzdělávání dospělých. Projektový tým vytvoří celkem 32 výukových nástrojů pro dospívající ve věku 13 až 19 let, které se zaměří na témata, jako jsou Peníze a jejich význam v každodenním životě až po Půjčování peněz.

Výsledek projektu

Výsledek projektu 1

Projektový tým vytvoří sadu výukových nástrojů pro teenagery ve věku 13 až 19 let. Tyto výukové nástroje se budou skládat z videí, WebQuestů, dobrodružných příběhů založených na výzvách a kvízů. Výukové nástroje se budou zabývat následujícími tématy finanční gramotnosti: 1. Peníze a jejich význam v každodenním životě 2. Rozpočet a správa osobních financí 3. Finanční matematika 4. Příjmy a vydělávání peněz 5. Utrácení peněz 6. Spoření peněz 7. Půjčování peněz. Tyto výukové nástroje budou sestávat z videí, WebQuestů, dobrodružných příběhů založených na výzvách a kvízů.

Výsledek projektu 2

Aby se zvýšila atraktivita nástrojů vyvinutých v rámci PR1 pro dospívající, vytvoří projektový tým pro každé z témat speciální infografiku. Každá infografika bude obsahovat 4 QR kódy. Pod každým QR kódem se bude skrývat jeden z vytvořených vzdělávacích nástrojů. I když tyto infografiky budou mít samozřejmě přímý dopad jako jednoduché plakáty nebo obrázky, které se budou vyvěšovat nebo sdílet prostřednictvím sociálních médií, skutečnou inovací projektu GOLDEN SKILLS je, že každá z infografik bude obsahovat 4 QR kódy, které vedou přímo na plně interaktivní online verzi s řadou různých výukových nástrojů vložených jako videa, WebQuesty, dobrodružné příběhy založené na výzvách a kvízy.

Výsledek projektu 3

Tento program naučí rodiče, jak vybavit své děti finančními dovednostmi pro skutečný život. Zdroje k dosažení prvního cíle budou zahrnovat řadu plánů lekcí pro použití v malých skupinách, které jsou založeny na poskytování informací a následném hraní rolí. Tato cvičení se zaměří na negativní finanční scénáře a pozitivní finanční scénáře. Zdroje k řešení druhého cíle představí (1) základní koncepty pedagogiky (2) jak řídit výuku sourozenců v online prostředí. Jako referenční nástroje pro rodiče bude rovněž poskytnuta řada tipů. Vzdělávací program bude mít podobu dvouhodinových workshopů. Tyto workshopy budou hrát klíčovou roli při rozvoji porozumění problematice finanční gramotnosti u rodičů, kteří se jich zúčastní.

Výsledek projektu 4

Navrhovaný portál bude podporovat širokou škálu inovativních online kurzů. Bude podporovat realizaci vzdělávacího programu a bude obsahovat všechny standardní a očekávané funkce sociálních médií, které jsou dnes nezbytnou součástí online vzdělávání. Portál bude online prostředím běžícím na webovém serveru přizpůsobeném tomuto účelu.

Kdo jsme

Projekt GOLDEN SKILLS se skládá z 5 partnerů z 5 zemí EU - Německa, Irska, Chorvatska, České republiky a Španělska.

ZV vhs Passau, městské centrum pro další vzdělávání, je financováno městem a správním obvodem Pasov. Jako instituce dalšího vzdělávání a mimoškolní výchovy mládeže má za hlavní úkol podporovat dospělé a mladistvé, aby zlepšili své dovednosti, úspěchy a dosažené výsledky a zdárně tak převzali odpovědnost za rodinu, profesi a společnost.

Centrum vzdělávání a poradenství AKLUB - je vzdělávací a nezisková organizace. Organizace AKLUB byla založena v roce 1997 v České republice, ve městě Krnov. Organizace je v České republice respektována a vysoce ceněna za vzdělávací služby a za rozvoj vzdělávacích a integračních programů a produktů.

Future In Perspective Limited (FIP) je soukromá společnost působící v oblasti rozvoje dospělých a komunit, elektronického vzdělávání, digitálních médií a sociálního začleňování. Společnost se specializuje na vývoj inovativních vzdělávacích materiálů a studijních programů určených speciálně pro nemainstreamové poskytovatele vzdělávání.

Instituce pro vzdělávání dospělých Dante je konkurenceschopná, moderní a efektivní instituce, která již 30 let realizuje programy vzdělávání dospělých v chorvatské Rijece. Dante přitahuje četné generace dospělých účastníků vzdělávání nabídkou kvalitních vzdělávacích programů a kurzů (zaměřených na výuku cizích jazyků, mezikulturní komunikaci, základní dovednosti, metody a přístupy k výuce, přenositelné dovednosti, podnikání, zvládání konfliktů), které odpovídají potřebám moderní společnosti a přispívají k rozvoji vzdělávání dospělých na místní, regionální a evropské úrovni.

ARPIS Reginální sdružení pro sociální začleňování je nevládní nezisková organizace založená ve městě Torrevieja ve španělské Valencii. Toto město s více než 100 000 obyvateli je jedinečné svou multikulturní atmosférou. Více než 50 % obyvatel tvoří cizinci. Díky tomu město přitahuje lidi z mnoha zemí a kultur. Naše práce začala jako dobrovolnická pomoc lidem z místní komunity. Poskytujeme praktickou pomoc při řešení problémů a odstraňování bariér bránících plnohodnotnému začlenění do společnosti zejména jednotlivcům a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Newsletter

Newsletter 1

Newsletter 3

Newsletter 2

Newsletter 4

KONTAKT

Chcete-li se zapojit a podpořit náš projekt, sledujte nás na Facebooku: https://www.facebook.com/goldenskillsproject